Skilsmisse

En skilsmisse er en livskrise som rammer over 50 % af befolkningen i dag. Det er en krise som er meget omfattende og rammer hele familien især børnene.

Når denne krise rammer dig er det vigtigt at række ud og får hjælp med det samme. Dels er der de praktiske ting som skal ordnes men de følelsesmæssigt udfordringer er vigtige at dele med en person der er neutral.

Samtalerne hos mig vil give dig struktur og du får hurtigt et overblik over hvilke områder der fylder mest hos dig. jeg vil støtte dig hele vejen igennem.


Er du den der ønskede skilsmissen eller er du den såret part ?

Begge sider er utrolig hårde og meget følelsesmæssige belastende.


Er der børn i familien kan der komme reaktioner som kan være meget smertelige at gå igennem alene.

Men denne periode kan også være en positiv udvikling sagt på den måde at du udvikler dig og vil på et tidspunkt få det godt igen.