Depression


Når man har en depression, er man nedtrykt og træt og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft. Uden man nødvendigvis kan pege på en årsag. Livet kan virke tungt og uoverkommeligt, og man kan mangle overskud til at klare hverdagen. Man kan have svært ved at koncentrere sig og have svært ved at huske. Tankerne er negative og pessimistiske, og man kan føle, at man ikke har noget at tilbyde andre.

Mange ved ikke, hvornår de depressive tanker begyndte. Og nogle tænker, taler og bevæger sig langsommere end normalt.

Der er mange forskellige grader af depression. Lige fra tristhed til dyb fortvivlelse. Og nogle har svært ved at føle noget overhovedet.

Vi oplever alle ulykker, krise eller sorg, fx når vi mister en person vi elsker eller mister vores job. Det hører til et normalt liv med dets modgang og kriser. Men det er ikke det samme som at have en depression.

En depression er en alvorlig lidelse, som kan nedsætte livskvaliteten og i nogle tilfælde være stærkt invaliderende. Og sygdommen kan gøre det svært at passe arbejde, studie og relationer. Har man en depression, kan man ikke bare tage sig sammen eller tænke mere positivt.