Tilbud til Kommuner 

Jeg tilbyder psykoterapi, stresscoaching eller coachende samtaler med borgere, der er i ressource forløb, der er på sygedagpenge under tidlig indsats.

Et liv på arbejdsmarked kræver en stor indsats både psykiske og fysisk og angst, depression og stress kan hindrer dig i at fungere. Det er vigtigt at handle hurtigt, da tiden kan gøre problemstillingen for den enkelte værre.

Det vil være et individuelt tilrettelagt forløb som jeg laver, som tager udgangspunkt i præcis de indsatsområder kommunen har, der skal til for at skabe en øget livskvalitet og mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet med de forudsætninger som borgeren har eller nye kompetencer opnået gennem forløb.

Målgruppen er borgere der har misbrug, stress, angst, depression, livskrise, unge med misbrugsproblemstillinger eller længerevarende sygdom der giver eller lavt selvværd og selvtillid. Borgere der er sensitive/psykisk sårbar, hvilket kan medføre en livskrise. En borger vil have mulighed for vækst og at være i livskrisen for at vokse. 

Der arbejdes med følgende modeller som kan tilpasses jeres behov og udviklingsrapport vil altid være en del af vores samarbejdet.

    • Samtaleforløb: Fokus på borgers udfordringer, f.eks. stress, angst, depression, sygdom, misbrug og smerter. Fokus på hvordan borger kan få en bedre livskvalitet med de udfordringer som er og samtidig komme tættere på arbejdsmarkedet.
    • Stress gruppeforløb: Med udgangspunkt i stresssituationen tilbyder vi borgere, at få redskaber til at håndtere stress, angst, depression, smerter, sygdom og misbrug mv. Der vil være planlagte øvelser. Et forløb der vil skabe opmærksomhed på hvad borger selv kan gøre for at finde sig selv og komme tættere på arbejdsmarkedet. Et forløb hvor borger også i trygge rammer kan blive opmærksom på sine sociale og psykiske kompetencer.
    • Individuel ressource forløb eller stresssamtaler:  Et forløb hvor der er fokus på afdækning af borgers ressourcer, potentialer og kompetencer med afsats i ønsker for at komme tilbage på arbejdsmarked. Det er et intens forløb for borgeren der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet eller skal afklares i forhold til videre handleplan. Der vil blive arbejdet med ressourcer, uddannelse, kurser og ønsker.

De 3 grupper kan komme i forlængelse af hinanden og være et planlagt forløb. Samtidig kan de køre individuelt ud fra den enkelte borgers sted i livet.

Friis Terapi vægter en høj etik og moral i et professionelt samarbejde for at skabe forandring, finde ressourcer og potentiale, borgeren kommer trygt tilbage på arbejdsmarked igen.

Borgeren vil hos Friis Terapi altid blive mødt med rummelighed, nærvær og med fokus på ressourcer og rum til forandring og øget livskvalitet.


Indtast din tekst her...