Samtaler med sygemeldte borgere i kommunerne


At forebygge længerevarende sygdom, stress og angst er vigtigt, da det bevare livsglæden ved et godt arbejde.
Arbejdsglæde giver udvikling som er godt for medarbejderen og arbejdspladsen.
Coaching til borgere så de gennem kort forløb er parat til ar arbejde igen. 
Jeg er det hele mennesker jeg møder grundet min baggrund som sygeplejerske. Her bruger mine 38 års erfaring med det resultat at borgeren bliver mødt på en grundig SUNDHEDSFAGLIG måde.
Det er vigtigt at opstarte forløb hurtigt da borger på dette tidspunkt stadig har en arbejdsidentitet.


Tilbud til Kommuner 

Jeg tilbyder Mestringsforløb, Stresscoaching, Coaching 0g Psykoterapeutiske samtaler til borgere, der er i ressource forløb, der er på sygedagpenge, tidlig indsats eller andet.

Et liv på arbejdsmarked kræver en stor indsats både psykiske og fysisk og angst, depression, sygdom og stress kan hindrer dig i at fungere. Det er vigtigt, at handle hurtigt, da tiden kan gøre problemstillingen for den enkelte værre.

Det vil være et individuelt tilrettelagt forløb som jeg laver, som tager udgangspunkt i præcis de indsatsområder kommunen har, der skal til for at skabe en øget livskvalitet og mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet med de forudsætninger som borgeren har eller nye kompetencer opnået gennem forløb.

Målgruppen er borgere der har stress, angst, depression, livskrise og sygdomsforløb, unge med misbrugsproblemstillinger eller længerevarende sygdom der giver eller lavt selvværd og selvtillid. Borgere der er sensitive/psykisk sårbar, hvilket kan medføre en livskrise. En borger vil have mulighed for vækst og at være i livskrisen for at vokse. 

Der arbejdes med følgende modeller som kan tilpasses jeres behov og udviklingsrapport vil altid være en del af vores samarbejdet.

    • Samtaleforløb Psykoterapi : Fokus på borgers udfordringer, f.eks. stress, angst, depression, sygdom, misbrug og smerter. Fokus på hvordan borger kan få en bedre livskvalitet med de udfordringer som er og samtidig komme tættere på arbejdsmarkedet.
    • Individuel ressource Mestringsforløb :  Et forløb hvor der er fokus på afdækning af borgers ressourcer, potentialer og kompetencer med afsats i ønsker for at komme tilbage på arbejdsmarked. Det er et intens forløb for borgeren der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet eller skal afklares i forhold til videre handleplan. Der vil blive arbejdet med ressourcer, uddannelse, kurser og ønsker.

De 2 grupper kan komme i forlængelse af hinanden eller være et planlagt forløb. Samtidig kan de køre individuelt ud fra den enkelte borgers sted i livet.

Friis Terapi vægter en høj etik og moral i et professionelt samarbejde for at skabe forandring, finde ressourcer og potentiale, borgeren kommer trygt tilbage på arbejdsmarked igen.

Borgeren vil hos Friis Terapi altid blive mødt med rummelighed, nærvær og med fokus på ressourcer og rum til forandring og øget livskvalitet.

Mestringssamtaler er sideløbende med Socialrådgiver et målrettet forløb som giver fine resultater og en hurtigere klarhed og parathed tilbage på arbejdsmarked.