Kognitiv adfærdsterapi


Hvad er kognitiv adfærdsterapi?Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk tilgang, der sigter mod at identificere og ændre negative og uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre. Den er baseret på den antagelse, at vores tanker, følelser og handlinger er indbyrdes forbundne, og at negative tankemønstre kan føre til psykiske problemer og dårlig mental sundhed.

I terapien kan man opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder udfordringerne ved lige og en forståelse for, hvordan ens følelser kan ændre sig, når man tænker og handler anderledes. Tanker og handlinger er således i centrum i terapien – deraf navnet kognitiv adfærdsterapi.

Psykiateren Aron T. Beck (f. 1921) formede principperne bag kognitiv adfærdsterapi, som i dag er en af de mest udbredte former for psykoterapi.

Kognitiv adfærdsterapi er ofte gavnligt for personer, der har relationelle problemer eller symptomer på angst, depression, lavt selvværd, stress og PTSD.