Hvad er symptomerne på Stress?

Alle får grader af symptomer, når de er stressede. Vi har alle vores måde at få symptomer på og ingen er forkerte. Din krop fortæller dig altid når du skal være god ved dig selv. Det er signaler om at nu går det for stærkt.

Nedenfor er nævnt nogle af de hyppigste stress symptomer:

 Fysiske symptomer

 • Indre uro

 • Hovedpine

 • Hjertebanken

 • Mavesmerter

 • Nedsat potens

 • Vægttab eller øgning

 • Hyppige infektioner

 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer

 • Ulyst

 • Træthed

 • Irritabilitet

 • Hukommelsesbesvær

 • Koncentrationsbesvær

 • Angst

 • Nedsat humoristisk sans

 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer

 • Søvnløshed

 • Uengagerethed

 • Hyperventilation

 • Aggressivitet

 • Nedsat præstationsevne

 • Ubeslutsomhed

 • Øget brug af stimulanser

 • Øget sygefravær